Fundusze Europejskie wspierają rozwój turystyki

0

RPOWŚ_nowe logotypy

Wizualizacja sali dworcowej

Wizualizacja sali dworcowej

Odnowa terenów zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej w Hajdaszku, gm. Kije jest głównym założeniem projektu pn. „Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen”. Prace będą dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dzięki środkom unijnym przyznanym przez Urzęd Marszałkowski.

Wizualizacja gospody w budynku dworca

Wizualizacja gospody w budynku dworca

Projekt ma na celu głównie zwiększenie dostępności turystycznej infrastruktury w oparciu o endogeniczne walory regionu, a zaplanowane prace obejmą przede wszystkim gruntowny remont obecnego – zabytkowego dworca kolejki wąskotorowej z jednoczesną adaptacją na cele edukacyjno – kulturalne. Ważnym punktem inwestycji będzie także częściowy remont torów w obrębie stacji, jak również budowa peronów i zadaszenia nad torami. Beneficjent zakupi ponadto lokomotywę spalinową z wagonami pasażerskimi oraz drezyny.

wizualizacja - apartamenty Hrabiny Karoliny Lanckorońskiej

Wizualizacja – apartament Hrabiny Karoliny Lanckorońskiej

Dzięki unijnemu wsparciu finansowemu zyska także otoczenie zabytkowego obiektu. Teren wokół stacji zostanie zagospodarowany, powstaną ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe i przejścia przez tory. Teren oświetli nowa instalacja, obiekt zostanie także podłączony do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dodatkowo, w efekcie realizacji projektu powstanie makieta kolejki z modelami taboru. Stacja, która obecnie pozostaje w rejestrze zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego będzie pełnić funkcję edukacyjną poprzez promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych
i krajobrazowych.

Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych prac w obiekcie znajdą się:

– sala dworcowa z kasą, szatnią i makietą kolejki wąskotorowej – pełniąca funkcję poczekalni dworcowej,
– sala wielofunkcyjna, w której organizowane będą konferencje, spotkania, wystawy, lekcje historii oraz inne atrakcje
– salka restauracyjna “Gospoda dla żołnierzy”, w której będzie można zjeść potrawę regionalną,
– apartament Hrabiny Karoliny Lanckorońskiej i gabinet Pani Janiny Żelisławskiej – pełniące funkcję wystawienniczo-muzealną.

Obecny stan zabytkowego dworca w Hajdaszku

Obecny stan zabytkowego dworca w Hajdaszku

„Obiekt będzie ogólnodostępny, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, turystów oraz lokalnego społeczeństwa zainteresowanego pogłębianiem wiedzy o historii regionu oraz dla wszystkich pragnących zapoznać się z walorami pięknego Ponidzia. Dodatkową atrakcją będzie możliwość przejażdżki drezyną oraz kolejką wąskotorową, w której prowadzone będą lekcje historii” – wylicza beneficjent.

HAJDASZEK WIDOK 1

Wizualizacja zabytkowego dworca kolejki wąskotorowej w Hajdaszku

Ogólna wartość projektu wynosi 3,5 mln zł, a dofinansowanie z RPOWŚ na lata 2014 – 2020 to kwota ponad 2 mln zł.

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com