Fundusze Europejskie wsparciem dla szkół

0

RPOWŚ_nowe logotypy

Gmina Skalbmierz w powiecie kazimierskim realizuje unijny projekt pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i doposażenie placówek oświatowych na terenie gminy Skalbmierz”. Pracami projektowymi objęte są dwie placówki szkolne funkcjonujące na tym terenie: Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu oraz Zespół Szkół w Topoli.

Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu – wyremontowana sala gimnastyczna m.in. parkiet i balkon – widownia.

W obydwu szkołach istotnym problemem był zły stan techniczny sal lekcyjnych, jak również ich niedostateczne wyposażenie, w związku z czym gmina postanowiła aplikować o środki
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Fundusze Europejskie dały realne szanse na poprawę sytuacji w szkołach. Dzięki środkom dostępnym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego możemy dziś zadbać o to, by nasze dzieci i młodzież uczyły się w odnowionych salach, korzystając
z nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych
” – mówi beneficjent.

image004

Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu – wyremontowana klatka schodowa.

Projekt objął bardzo szeroki zakres prac remontowych i modernizacyjnych. Środki pozyskane w ramach dofinansowania pozwolą też na zakup nowego wyposażenia do zmodernizowanych sal. W Skalbmierzu przeprowadzono generalny remont sali gimnastycznej polegający na cyklinowaniu i malowaniu parkietu, a także na malowaniu ścian. Wyremontowano również balkon–widownię, przeprowadzono modernizację szatni, sanitariatów i natrysków, wyremontowano magazyn na sprzęt sportowy. Równie zaawansowane prace objęły pomieszczenia biblioteczne oraz klatkę schodową. Ponadto, wymieniono stolarkę drzwiową dostosowując wymiary drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono również wymianę instalacji elektrycznej oraz malowanie ścian wewnętrznych. Prace prowadzono także w salach lekcyjnych: dwóch matematycznych, polonistycznej i języka angielskiego.
W ramach projektu planuje się zakup wyposażenia do 9 kolejnych sal. Szkoła w Skalbmierzu wzbogaci się także o 7 nowych tablic interaktywnych, 7 laptopów oraz meble.

Zespół Szkół w Topoli - wyremontowana sala gimnastyczna

Zespół Szkół w Topoli – wyremontowana sala gimnastyczna

Z kolei w Zespole Szkół w Topoli wyremontowano salę gimnastyczną, łącznie z wymianą posadzki. W planach jest również doposażenie pracowni komputerowej i pracowni przedmiotowych w sprzęt multimedialny i meble. Beneficjent zakupi tu m.in. tablicę interaktywną, projektor, laptop, zestaw głośnikowy, komputery wraz z oprogramowaniem, monitor, laptop, ekran projekcyjny. Ogólna wartość projektu to kwota ponad 700 tys. zł.,
a dofinansowanie z budżetu unijnego wyniosło ponad 500 tys. zł.

Realizowany projekt jest znakomitym przykładem istotnego wsparcia ze strony Funduszy Europejskich w naszym regionie. Dzięki zainwestowanym środkom, świętokrzyskie szkoły mają szansę stać się nowoczesnym przyjaznym miejscem dla uczniów.  

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com