Eko-działanie przez segregowanie

0

EKOstrażnicy

wfo00Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję”, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie było organizatorem „Dnia recyklingu” podczas, którego młodzi EKOstrażnicy z Ponidzia wraz z wychowawcami promowali segregowanie odpadów i inne działania na rzecz ochrony środowiska. Gościem specjalnym tego dnia był starosta buski Jerzy Kolarz, który patronował temu przedsięwzięciu.
Aby kształtować u młodzieży pozytywne postawy proekologiczne przeprowadziliśmy cykl warsztatów poświęconych tej tematyceinformuje Aneta Kierońska, wychowawczyni z ośrodka w Broninie. Przez kilka wrześniowych dni ich uczestnicy gromadzili i pogłębiali swoją wiedzę na temat ekologii, recyklingu, odnawialnych źródeł energii oraz wpływu różnych odpadów na degradację środowiska naturalnego dodaje Piotr Molisak, drugi z realizatorów zajęć.

4
Zwieńczeniem warsztatów, był „Dzień recyklingu”, podczas którego uczestnicy zaprezentowali efekty pracy w grupach i wzięli udział w zabawach konkursowych.

Rywalizacja rozpoczęła się od prezentacji przez grupy wykonanego już wcześniej przez nie zadania, czyli „Ekoludka”. Należy tu podkreślić kreatywne podejście do wykonywanej pracy, oryginalność projektów, różnorodność wykorzystanych materiałów i dowcipny sposób prezentacji. Kolejne etapy konkursu wymagały od zawodników zaangażowania i współpracy. Wychowankowie ośrodka potwierdzili, że nie obce są im zasady recyklingu. Sprawnie umieszczali baterie w odpowiednich pojemnikach i popisali się wiedzą co do kolorów i zawartości kolorowych pojemników na śmieci.

Zmagania uczniów obserwowało jury, które oceniało poziom wiedzy i umiejętności EKOstrażników z Broniny. Ostatecznie zwycięzcą „Dnia recyclingu” została Grupa VI. Dla zwycięzców sponsorzy przygotowali naprawdę atrakcyjne nagrody. Wszak dbanie o środowisko się opłaca.

3
Najwyższy czas, abyśmy popatrzyli na odpady, jak na źródło surowca, który przetworzony może być wykorzystany do wykonania różnych narzędzi i towarów dla ludzi. Ponowne wykorzystanie odpadów zapewnia bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych na świecie i pomoże zmniejszyć zanieczyszczenie oraz skażenie wód i ścieków. Co trzeba podkreślić surowce wtórne wcale nie są gorszej jakości, a ich przetwarzanie pociąga za sobą liczne korzyści dla społeczeństwa.

2
Segregacja śmieci, to jeden ze sposobów na to, aby obniżyć rachunki za wywózkę śmieci z domu lub z biura – większość firm pobiera zdecydowanie niższą opłatę za wywóz odpadów posegregowanych. Mimo to, Polacy niechętnie segregują odpady. Tłumacząc swoje postępowanie brakiem miejsca na kilka pojemników na odpady, niewystarczającą informacją jak to robić, czy wreszcie widząc, że z oddzielnych pojemników są ostatecznie wrzucane do jednej śmieciarki.

1
Powinniśmy pamiętać, iż głównym celem recyklingu odpadów jest ochrona środowiska. Im więcej śmieci odzyskamy w wyniku selektywnej zbiórki – tym mniej trafi na składowisko.
Inne korzyści płynące z segregacji odpadów to m.in. czyste lasy. Odpowiednie składowanie odpadów sprawia, że w przyszłości śmieci przestaną być uciążliwym problemem. Mowa tu nie tylko o przydomowych śmietnikach, ale przede wszystkim o dzikich wysypiskach.

7
Odpady mogą być też źródłem energii. Obecnie powstają profesjonalne spalarnie, w których odzyskiwana jest energia. Dla przykładu jedna torba plastikowa zutylizowana w takiej spalarni pozwoliłaby świecić żarówce przez 10 minut. Specjalistyczne unieszkodliwienie bądź przetworzenie odpadów, to gałąź gospodarki, która wciąż generuje nowe miejsca pracy – również na Ponidziu. Pamiętajmy o tym.
Najbardziej cieszy nas, że działania proekologiczne w naszym ośrodku nie skończyły się wraz z „Dniem recyklingu”. Młodzież chętnie kontynuuje działania związane z selektywną zbiórką odpadów i deklaruje chęć wprowadzania takich działań w domach rodzinnych – zauważa Iwona Bąk, zastępca dyrektora Ośrodka w Broninie.

6

I właśnie taki cel powinien przyświecać wszystkim, bo dobre wzorce powinny być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tylko w taki sposób możemy chronić naszą planetę i przyzwyczaić jej mieszkańców do codziennego eko-działania.

sciaga2skrócone

Publikacja w ramach zadania pn. “EKOstrażnicy Ponidzia – kampania informacyjno-edukacyjna aktywizująca społeczeństwo do ekorozwoju poprzez promowanie działań i postaw proekologicznych dzieci ze szkół i przedszkoli na Ponidziu” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com