Co w gminie piszczy?

0

Dwa wnioski, które w ostatnim czasie złożyła gmina Wiślica do biura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przeszły pozytywnie ocenę formalną i są na dalszym etapie oceny. Tym razem Komisja Oceny Projektów sprawdza je pod względem merytoryczno – technicznym.
Mowa o dwóch zadaniach: „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” złożonego w ramach Osi priorytetowej 3. „Efektywna i zielona energia” na dofinansowanie projektów parasolowych oraz „Tysiącletnia Wiślica – śladami świetności– utworzenie trasy turystycznej Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy” w ramach Osi priorytetowej 6. „Rozwój miast”.
***
Gmina złożyła do wojewody propozycje zadań do realizacji w ramach działania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Mowa o… więcej w papierowym wydaniu “Tygodnika Ponidzia”. 

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com