Cieplej, estetycznie i ekologicznie. Gruntowny remont Urzędu Gminy w Opatowcu

0

RPOWŚ_nowe logotypy

Dzięki Funduszom Europejskim, Urząd Marszałkowski wspiera nie tylko przebudowę dróg, mostów czy szkół, ale także poprawia estetykę i funkcjonalność budynków. Takie przedsięwzięcie zostało niedawno zrealizowane w Gminie Opatowiec, w powiecie kazimierskim.
W maju tego roku władze gminy przeniosły swoje urzędowanie do pobliskiego Domu Kultury, a stała ich siedziba poddana została gruntownej modernizacji.

Instalacja c.o.

Instalacja C.O.

Od momentu wybudowania obiektu to były pierwsze tak szeroko zakrojone prace remontowe, ale potrzeba była już wielka. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, znacząco poprawiły się walory użytkowe i energetyczne urzędu, a poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię uzyskaliśmy także pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dziś w urzędzie jest cieplej i bardziej estetycznie, a do atmosfery emitujemy znacznie mniej szkodliwych pyłów. Same plusy” mówi beneficjent

Docieplenie poddasza

Docieplenie poddasza

Projekt zrealizowany dzięki unijnemu wsparciu nosi nazwę „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Opatowcu”, a jego ogólna wartość opiewa na kwotę ponad 400 tys. złotych. Z Regionalnego Programu Operacyjnego beneficjent pozyskał ponad 200 tys. złotych.
Głównym celem projektu była poprawa jakości powietrza w gminie Opatowiec, zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze gminy, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszańców jak również propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Piec na pellet

Piec na pellet

Szeroko zakrojone prace, które wynikały z przeprowadzonego audytu, obejmowały
w szczególności modernizację instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie podłogi i dachu. W pomieszczeniach kotłowni zamontowano nowy piec centralnego ogrzewania zasilany pelletem. Ponadto, udało się wymienić stolarkę drzwiową oraz oświetlenie na nowe – energooszczędne.

Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu zamontowano zaś panele fotowoltaiczne, które umożliwią pozyskiwanie energii z OZE. Wszystko to razem wzięte pozwoli zredukować zanieczyszczenia emitowane do atmosfery i zadbać o czystość powietrza, którym oddychamy. Inwestycja wpłynie również na zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury publicznej, jak również poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Przewiduje się, że szacowany, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 28,38 Mg/rok, zaś ilość zaoszczędzonej energii cieplnej sięgnie 126,41 GJ.

Prace zakończyły się we wrześniu tego roku i Urząd Gminy w Opatowcu pracuje już
w odnowionej siedzibie.

Joanna Strączek

Udostępnij.

Dodaj komentarz