Buskowianin Roku 2017

0

Siweca-RokuPo raz XI przyznana zostanie statuetka Siewcy w plebiscycie „Buskowianin Roku”. Tytuł „Buskowianin Roku” jest wyrazem najwyższego uznania dla osób działających na rzecz społeczności lokalnej Gminy Busko-Zdrój.
W plebiscycie udział może wziąć każda pełnoletnia osoba lub grupa osób pochodzących z terenu gminy Busko-Zdrój, zamieszkujących na tym terenie lub bezpośrednio z nim związanych, które wyróżniały się na tle innych swoją działalnością, na rzecz dobra publicznego, inicjatywą społeczną a także nienaganną postawą etyczno-moralną, szczególnie w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie plebiscytu.
Zgłoszenie kandydatów do plebiscytu powinno mieć formę pisemnego wniosku, zgodnego ze wzorem, który znajduje się na stronie internetowej www.umig.busko.pl w zakładce „Aktualności”/„Buskowianin Roku” (Uchwała nr XXXVI/505/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dn.28.XII.2017). Zgłoszenie powinno być opatrzone zgodą kandydata. Wniosek w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Buskowianin Roku” należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta (pokój nr 3) w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdrój (ul. Mickiewicza 10), w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego br.
Prawo do zgłaszania kandydatów mają burmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój, grupa radnych w liczbie co najmniej sześciu, instytucje, organizacje społeczne, gospodarcze oraz stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe działające na terenie gminy i mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej trzydziestu. Każdy z uprawnionych może zgłosić tylko jednego kandydata.
Laureata tytułu „Buskowianin Roku” wyłania się na podstawie największej liczby oddanych głosów przez członków kapituły. Kapituła ma prawo przyznać dodatkowo maksymalnie dwa wyróżnienia.
Uroczysta gala, podczas której przyznany zostanie ten zaszczytny tytuł odbędzie się 24 marca br. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury.
Opr. EHR

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com