Budowa kanalizacji w Szczaworyżu jest już pewna

0

3 lipca 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisana została umowa pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaworyż oraz modernizacja elementów sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec w Gminie Busko-Zdrój”. Łączna wartość projektu wynosi 3 164 614,95 zł.

Ta ponad 3 milionowa inwestycja obejmuje zaprojektowanie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaworyż o długości ok. 6185 (w tym 1550 sieci ciśnieniowo tłocznej i 4 635 sieci grawitacyjnej). Dzięki realizacji zadania do sieci kanalizacyjnej planowane jest przyłączenie 67 posesji oraz ok. 262 mieszkańców Szczaworyża. W ramach inwestycji zakupiony zostanie również zestaw hydroforowy podnoszący ciśnienie wody w sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec, a co za tym idzie przebudowie ulegnie również system zasilania w wodę w Zwierzyńcu i zostanie on włączony do magistrali wodociągowej ze Zrecza.

podpisanie umowy 3_07_2018
– Projekt w infrastrukturę jest dla nas jednym z kluczowych w ostatnim okresie. Oprócz zapewnienia mieszkańcom dostępu do sieci kanalizacyjnej, poprawiamy stan środowiska oraz zabezpieczamy źródła wody pitnej. Tak jak wielokrotnie deklarowałem, to nie koniec naszych inwestycji w infrastrukturę. Wkrótce rozpoczynamy kolejne działania by objąć siecią kanalizacyjną jak najwięcej mieszkańców gminy Busko-Zdrój – powiedział podczas spotkania w Kielcach burmistrz miasta Waldemar Sikora.
Przygotowania do tego zadania MPGK rozpoczęło w 2015 roku. – Warto wspomnieć, że dużą motywacją do tej pracy była postawa mieszkańców Szczaworyża i Zwierzyńca, którzy zawsze chętnie współpracowali i byli otwarci na nasze propozycje. Teraz, gdy umowa na dofinansowanie jest już podpisana pozostaje nam sprawne wykonanie zadania – podkreślił prezes spółki.

W imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wypowiedział się marszałek Adam Jarubas, który podkreślił rolę samorządów lokalnych w kształtowaniu kierunków rozwoju gmin: – W ramach konkursu wpłynęło 73 wnioski o dofinansowanie, łącznie na ponad 100 milinów złotych i początkowo projekt z Buska-Zdroju znalazł się w na liście uzupełniającej. Jednak wszystko dobrze się skończyło i dziś możemy podpisać umową na dofinansowanie. Prezesowi MPGK gratuluję tego sukcesu i jednocześnie zachęcam do dalszej ciężkiej pracy dla dobra społeczności lokalnej.

Łączna wartość projektu wynosi 3 164 614,95 zł, a dofinansowanie to kwota 1 637 109 złotych. Pochodzi ono ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

opr. UMiG Busko

Udostępnij.

Dodaj komentarz