„Bezpieczne wakacje 2018”

0

Mamy początek lata, a z nim kolejny sezon wakacyjny. Lipiec oraz sierpień to nie tylko czas wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale również okres wzmożonej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najmłodszych podczas turnusów wypoczynkowych i nie tylko.
Jak co roku Państwowa Straż Pożarna apeluje do dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim do opiekunów wycieczek, kolonii i obozów o przestrzeganie zasad bezpiecznego wypoczynku, w tym zasad bezpieczeństwa pożarowego.

Bezpieczne_wakacjeZarządca obiektu na terenie, którego prowadzona jest forma wypoczynku dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii właściwego komendanta powiatowego PSP, dot. warunków bezpieczeństwa pożarowego. Napomina się, iż przez cały okres prowadzenia turnusu, organizator wypoczynku sprawuje pieczę nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa pożarowego wśród najmłodszych i to właśnie od jego postawy i dobrej praktyki zależy bezpieczeństwo wypoczywających.

Bardzo częstą formą wypoczynku wśród młodzieży szkolnej są „wczasy nad wodą”. Pamiętajmy, iż zdrowy rozsądek niejednokrotnie jest gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa wśród wypoczywających.

Do najistotniejszych zasad bezpiecznego wypoczynku nad woda należą:
 nie wchodzimy do wody bezpośrednio po opalaniu się, może to grozić szokiem termicznym i konsekwencjami z nim związanymi,
 korzystamy z kąpieliska tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu, stosując się do zaleceń ratownika lub nadzorcy akwenu wodnego
 niedopuszczalnym są skoki do wody na tzw. „główkę”
 mierzmy siły na zamiary, a więc wypływajmy tylko tam, gdzie mamy pewność, że starczy nam sił na powrót do brzegu
 jeśli wypływamy z dala od brzegu, róbmy to w grupie, gdzie istnieje szansa pomocy ze strony współtowarzyszy
 nie wchodźmy do wody bezpośrednio po posiłku
 korzystając ze sprzętu wodnego, upewnijmy się, że jest on sprawny i jesteśmy właściwie zabezpieczeni na wodzie

Powyższe zasady są jedynie wyznacznikiem dobrej praktyki nad wodą, szczególnie pełniąc pieczę nad wypoczywającymi, które nie zastąpią zdrowego rozsądku opiekunów i samej młodzieży. Omawiając bezpieczeństwo nad wodą nie wolno zapomnieć o najczęstszej, tak pośredniej, jak i bezpośredniej przyczynie utonięć, a więc alkoholu. Problem ten dotyczy wszystkich kąpielisk, ale szczególnie powinien być eliminowany, tam gdzie w wodzie przebywają dzieci.

Okres wakacji to również wypoczynek na łonie natury. Przepisy przeciwpożarowe regulują dość szczegółowo zasady korzystania z ognia oraz wykonywania czynności mogących być źródłem pożaru na obszarach szczególnie podatnych na pożar. W lesie miejmy na uwadze to, że w okresach suszy bardzo łatwo zaprószyć ogień, który w krótkim czasie może być przyczyną niepowetowanych strat w drzewostanie, jak również rozmiar pożaru, może stać się zagrożeniem dla nas samych.

Pamiętajmy kilka zasad bezpieczeństwa pożarowego w lesie i jego pobliżu:
 nie rozniecamy ognia w miejscach innych, niż przewidział to zarządca lasu
 przestrzegajmy zakazu wejścia do lasu, tak jak to określa jego zarządca
 nie blokujmy dojazdów pożarowych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej
 jeśli spędzaliśmy czas przy ognisku, nawet w miejscu do tego wyznaczonym, pamiętajmy o dokładnym dogaszeniu ognia i nie pozostawiajmy śmieci w jego pobliżu

W woli wyjaśnienia przypomina się o tym, iż palenie tytoniu w lesie jest zabronione prawnie poza drogami o nawierzchni utwardzonej i miejscami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
Powyżej wymienione zasady bezpiecznego korzystania z lasu i jego otocznia to wymogi prawne, których nieprzestrzeganie stanowi wykrocznie.

Apeluje się szczególnie do rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży wypoczywającej na wakacjach, że to ich przykład, dobre rady i postępowanie stanowi wzorzec zachowania dla młodzieży szkolnej i to na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za wpojenie podopiecznym zasad bezpieczeństwa podczas okresu wakacyjnego.

W maju i czerwcu br. w wyniku utonięcia poniosło śmierć już ponad 100 osób, w tym dzieci i młodzież. Apelując o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w tym nad wodą, miejmy na uwadze te liczby, pamiętając, że w wielu przypadkach wystarczy zdrowy rozsądek i rozwaga by uniknąć tragedii.

opracowanie: kpt. Paweł Obważanek

Udostępnij.

Dodaj komentarz